top of page

Summer Need ....☀️☀️☀️

同陽光玩遊戲~好在有頂闊邊帽大範圍遮擋塊面。又可以卷埋放入袋~仲有冇人要落單 定售$160 100%韓國制 麻料 日本GUNZE 運動襪今日著左對黑色~好襯我對對鞋呢~著住佢跑步🏃🏽‍♀️腳趾很舒服😌吸汗又快唔腳臭。 以上兩項產品可以到網站自去助落單啦 www.sstylebubble.com 

Featured Posts
Recent Posts